Danh Mục Bài Viết

Văn khấn gia tiên cúng giỗ ngày Tết chuẩn nhất

Có những bài văn khấn gia tiên nào?

Vào mỗi dịp cúng tổ tiên đều có riêng 1 bài văn khấn khác nhau. Không thể dùng 1 bài văn khấn cho tất cả ngày cúng gia tiên. 
Sẽ có ngày giỗ đầu, ngày giỗ thường niên, ngày lễ cúng tiên thường, ngày giỗ dòng tộc, ngày giỗ rằm, mùng 1… Vào mỗi dịp giỗ sẽ có một bài văn khấn khác nhau. Ngày giỗ gia tiên là ngày để con cháu thể hiện đạo hiếu, tấm lòng thành kính thương tiếc của người đang sống với người đã khuất. Dù ngày giỗ nào đi chăng nữa thì cúng giỗ phải xuất phát từ tâm, chỉ cần có lòng thành tổ tiên sẽ ghi nhận và chứng giám.

Văn khấn gia tiên trước mộ

Đây là bài văn khấn báo tin cho các vị thần về ngày giỗ của ông bà mình, để xin họ mở cõi dẫn lối cho người nhà quay về hưởng lễ cùng con cháu.

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Con lạy 9 phương Trời, 10 phương Chư Phật, Chư Phật mười phương

Con kính lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ Chư Vị Tôn thần

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ …… ( tên của vùng đất mộ được xây)

Hôm nay là ngày  ….. tháng ….. năm ………..(  Âm lịch, năm dùng can chi. Ví dụ 2021: năm Tân Sửu)

Ngày trước giỗ – Tiên Thường ………..

Tín chủ con là ………..

Ngụ tại: ………..

Nhân ngày mai là ngày giỗ của ………… (họ tên người mất)

Chúng con cùng toàn thể gia quyến tuân theo nghi lễ, thành tâm dâng lễ, quả cau lá trầu, hương hoa, trà quả, đốt nén tâm hương, trước ngay án tọa Tôn thần cùng chư vị uy linh, kính cẩn tâu trình.

Chúng con kính mời các vị Bản gia Thổ Công, Táo Quân, Long Mạch và các vị Thần linh linh thiêng hiển hiện trước án, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, phù hộ cho toàn gia trên dưới chúng con an ninh khang thái, vạn sự tốt lành.

Kính thưa các vị Thần linh, Gia tiên chúng con và những vong hồn nội tộc được thờ phụng vị cùng về nơi đây cùng hâm hưởng.

Chúng con lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì.

Nếu có điều gì thiếu sót, mong quý ngài chứng giám bỏ qua. 

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật!

Văn khấn ngày giỗ đầu 

Giỗ đầu là lễ giỗ vào ngày những người đã khuất được đúng 1 năm. Ngày giỗ này thường được tổ chức rất trang trọng. con cháu gần xa cũng tranh thủ về đầy đủ để tưởng nhớ người đã mất.

Con lạy chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười phương.

Con kính lạy Đức Đương cảnh Thành hoàng chư vị Đại Vương.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ …….. ( tên vùng đất gia đình đang ở )

Con kính lạy chư gia tiên Cao Tằng Tổ tiên nội ngoại họ

Tín chủ (chúng) con là: …………………………………………. Tuổi ………………………(  m lịch)

Ngụ tại: …………………………………………..

Hôm nay là ngày ……………tháng……….năm….…………( m lịch).

Chính ngày Giỗ Đầu của: ………………………………………( họ tên ông/bà, cha/mẹ đã mất)

Năm qua tháng lại, vừa ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Nhân ngày chính giỗ, chúng con và toàn gia nam nữ đại tiểu đẳng, nhất tâm sắm sửa lễ vật kính dâng, đốt nén tâm hương dãi tỏ tất thành.

Thành khẩn kính mời: Ông/bà/cha/mẹ ……………………..( họ tên đầy đủ)

Mất ngày tháng năm ( m lịch): …………………………………

Mộ phần táng tại: ………..( tên vùng đất) xứ

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu bình an, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Tín chủ con lại xin kính mời các cụ Tổ Tiên, nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá thúc, Cô Di và toàn thể các Hương linh gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ lại mời vong linh các vị Tiền chủ, Hậu chủ trong đất này cùng tới hâm hưởng.

Toàn gia nam nữ đại tiểu đẳng lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nếu có điều gì thiếu sót kính mong quý ngài bỏ quá cho.

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn tổ tiên ngày giỗ thường niên

Sau lễ giỗ đầu thì những lần cúng giỗ thường niên sau cũng cần bài văn khấn chỉnh chu. Mâm cúng cũng phải đầy đủ để bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất.

Con lạy chín phương Trời, Chư Phật thập phương.

Con kính lạy Đức Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn thần.

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần Quân.

Con kính lạy các ngài Thần linh, Thổ địa cai quản trong xứ này.

Con kính lạy Tổ Tiên nội ngoại họ

Tín chủ (chúng) con là: ………( họ tên gia chủ ) Tuổi ……………. (  m Lịch theo Can Chi)

Ngụ tại: ………………………… ( tên vùng đất )

Hôm nay là ngày ……………… tháng …………………. năm ………………………… ( m lịch).

Là chính ngày Cát Kỵ của ……………………………. ( họ tên người mất)

Thiết nghĩ vắng xa trần thế, không thấy âm dung.

Năm qua tháng lại ngày húy lâm. Ơn võng cực xem bằng trời biển, nghĩa sinh thành không lúc nào quên. Càng nhớ công ơn gây cơ tạo nghiệp bao nhiêu, càng cảm thâm tình, không bề dãi tỏ. Ngày Cát Kỵ, hôm nay chúng con và toàn gia con cháu thành tâm sắm lễ, quả cau, lá trầu, hương hoa trà quả, thắp nén tâm hương dâng lên trước án thành khẩn kính mời……………………………………

Mất ngày ……….tháng………..năm …………………………( m lịch).

Mộ phần táng tại ……………………………

Cúi xin linh thiêng giáng về linh sàng, chứng giám lòng thành, thụ hưởng lễ vật, độ cho con cháu an ninh khang thái, vạn sự tốt lành, gia cảnh hưng long thịnh vượng.

Con lại xin kính mời các vị Tổ Tiên nội ngoại, Tổ Khảo, Tổ Tỷ, Bá Thúc, Huynh Đệ, Cô Di, Tỷ Muội và toàn thể các Hương hồn gia tiên đồng lai hâm hưởng.

Tín chủ con lại xin kính mời ngài Thổ Công, Táo Quân và chư vị Linh thần đồng lai giám cách thượng hưởng.

Tín chủ lại mời các vị vong linh Tiền chủ, Hậu chủ nhà này, đất này cùng tới hâm hưởng.

Toàn gia nam nữ đại tiểu đẳng lễ bạc tâm thành, cúi xin được phù hộ độ trì. Nếu có điều gì thiếu sót kính mong quý ngài bỏ qua cho sự ngu dốt của hậu sanh. 

Phục duy cẩn cáo!

Văn khấn cầu mong gia đình bình an

Chúng ta luôn có niềm tin người đã khuất sẽ luôn theo dõi con cháu và giúp đỡ luôn được thuận lợi và may mắn. Chính vì vậy, bài văn khấn tổ tiên cầu bình an gia đình được nhiều người thuộc lòng. 

Nam mô a di Đà Phật! Nam mô a di Đà Phật!

Nam mô a di Đà Phật! 

Con lạy chín phương Trời,Chư Phật thập phương

Kính lạy ngài Hoàng Thiên Hậu Thổ chư vị Tôn Thần 

Con kính lạy ngài Đông Trù Tư mệnh Táo phủ Thần quân, Ngũ phương Ngũ thổ, Phúc đức chính Thần. 

Con kính lạy các ngài Thần linh cai quản trong xứ này

Các cụ Cao Tằng Tổ khảo, Cao Tằng Tổ tỷ

Thúc bá đệ huynh và các hương linh nội ngoại 

Hôm nay là ngày…….tháng……năm……. (  m Lịch) 

Tín chủ con là: …………………

Ngụ tại: …………………………………….cùng toàn gia quyến

Thành tâm sửa biện hương hoa, lễ vật, trà quả kính dâng, bày lên trước án

Chúng con thành tâm kính mời: 

– Các vị Tôn thần cai quản……( tên vùng đât) xứ

– Hương hồn gia tiên nội, ngoại

Cúi xin quý Ngài thương xót tín chủ 

Giáng lâm trước án. Chứng giám lòng thành. Thụ hưởng lễ vật 

Phù trì tín chủ chúng con: 

Toàn gia an lạc, mọi việc hanh thông

Người người được chữ an khang

Tám tiết vinh khang thịnh vượng 

Lộc tài tăng tiến, tâm đạo mở mang 

Sở cầu tất ứng, sở nguyện tòng tâm 

Giãi bày lòng thành, cúi xin chứng giám

Cúi xin quý ngày thượng trì, thụ hưởng lễ vật

Cẩn cáo! 

Xem thêm: Dâng hoa lên bàn thờ ngày Tết và ý nghĩa dâng hoa

Với những bài văn khấn gia tiên mà Không Gian Gốm đã chia sẻ ở trên, bạn đã có thể tự khấn vái gia tiên vào mỗi dịp giỗ tổ tiên. Quan trọng hơn hết, bạn phải thành tâm, không khí gia đình hòa thuận, con cháu vui vẻ, chư vị gia tiên mới hài lòng về dự.